Бутурский улус якутов

Значение слова Бутурский улус якутов по словарю Брокгауза и Ефрона:
Бутурский улус якутов — см. Батурусский улус.

Бутурлуки или батарлыки    Бутурский улус якутов    Бутха