Богдан Хмельницкий

Богдан Хмельницкий в Энциклопедическом словаре:
Богдан Хмельницкий - см. Хмельницкий Б. М.

Значение слова Богдан Хмельницкий по словарю Брокгауза и Ефрона:
Богдан Хмельницкий — см. Хмельницкий.

Определение «Богдан Хмельницкий» по БСЭ:
Богдан Хмельницкий - см. Хмельницкий Богдан.

Богдан III    Богдан Хмельницкий    Богданов