Бадаг

Значение слова Бадаг по словарю Даля:
Бадаг
бадег, бадажок м. ряз. тамб., батик ряз. тул. тамб. бадик, бадичок, бадик, бадок влад. костр. и др. батог стар., падог, падожок, палка, посох, трость, хворостина; батог стар. длинник, хлысты, коими наказывали; сиб. новг. олон. перм. трос

Багульный    Бадаг    Бадаран