явата айрон энд стил

ќпределение Ђявата айрон энд стилї по Ѕ—Ё:
Ђявата айрон энд стилї
металлургическа€ компани€ японии, с 1970 входит в ЂЌиппон стилї. —м. ст. „Єрной металлургии монополии.


явас   
явата айрон энд стил   
явнобрачные растени€