Карафа-де-Колобрано, Франческо

Значение слова Карафа-де-Колобрано, Франческо по словарю Брокгауза и Ефрона:
Карафа-де-Колобрано, Франческо (Carafa de Colobrano) — неаполитанский поэт XVIII в., основал академию поэтов — Ассаdemia del Сарrario, издавшую в 1728 и 1742 гг. два сборника своих трудов. Его стихотворения ("Rime vane") изд. во Флоренции в 1730 г. См. Саmillo Minieri Riccio, "Notizie delle Accademie istitute nelle provincie napoletane" (Неаполь, 1878).

Карафа-де-Колобрано, Михаил    Карафа-де-Колобрано, Франческо    Карафуто