Кыркор также Киркъер

Значение слова Кыркор также Киркъер по словарю Брокгауза и Ефрона:
Кыркор также Киркъер — см. Чуфут-кале.

Кырк    Кыркор также Киркъер    Кыртык