Можжевелина

Значение слова Можжевелина по Ефремовой:
Можжевелина - Одна ягода можжевельника.

Значение слова Можжевелина по словарю Ушакова:
МОЖЖЕВЕЛИНА
можжевелины, ж. (обл.). Ягода можжевельника.

Может Быть    Можжевелина    Можжевеловка