Пуристка

Значение слова Пуристка по Ефремовой:
Пуристка - Женск. к сущ.: пурист.

Значение слова Пуристка по словарю Ушакова:
ПУРИСТКА
пуристки (книжн.). Женск. к пурист.

Пурист    Пуристка    Пуристски