Печорка

Значение слова Печорка по словарю Даля:
Печорка
ж. плоскодонная, долгая кладнушка, лодка, на р. Печоре. Печора, печорские бруски, точила.

Печок    Печорка    Пешкеш