Пясецкий, Яков

Значение слова Пясецкий, Яков по словарю Брокгауза и Ефрона:
Пясецкий, Яков (Piasecki, 1794 — 1849) — польский историк; был начальником францисканского ордена в польской провинции; составил "Opisanie kość io łó w i klasztorów franciszka ńskich w Polsce" (в "Pamię tn. re lig.-moralny", т. 1, 4), "Wiadomość historyczna о cudownym objawieniu się sw. Antoniego wewsi Lagiewnikach" (1844) и "Kr ótki rys ź ycia ks.-Rafala Chyli ńś kiego".

Пясецкий, Павел Яковлевич    Пясецкий, Яков    Пясечно