Ревизионистски

Значение слова Ревизионистски по Ефремовой:
Ревизионистски - 1. С точки зрения ревизионизма.
2. В соответствии с принципами ревизионизма.

Ревизионистка    Ревизионистски    Ревизионистский