Ревматически

Значение слова Ревматически по Ефремовой:
Ревматически - По причине, вследствие ревматизма.

Ревматик    Ревматически    Ревматический