Спиритуалист

Значение слова Спиритуалист по Ефремовой:
Спиритуалист - 1. Приверженец спиритуализма.
2. Представитель спиритуализма.

Значение слова Спиритуалист по словарю Ушакова:
СПИРИТУАЛИСТ, спиритуалиста, м. (филос.). Сторонник, представитель спиритуализма.

Спиритуализм (Спиритизм)    Спиритуалист    Спиритуалистический