Сверт

Значение слова Сверт по словарю Брокгауза и Ефрона:
Сверт(Франциск Sweert, или Sweerts), фламандский историк (1567—1629). Его сочинения: "Selectae christiani orbis deliciae ex urbibus etc." (16 08), "Ducatus Brabantiae monumenta" (1613), "Epitaphia joco-sena latina etc." (1623), "Rerum belgicarum annales" (1620), "Athenae Belgicae s. nomenclator inferioris Germaniae scriptorum" (1628).

Сверлящие животные*    Сверт    Сверташки