Сибаритка

Значение слова Сибаритка по Ефремовой:
Сибаритка - Женск. к сущ.: сибарит.

Значение слова Сибаритка по словарю Ушакова:
СИБАРИТКА
сибаритки (книжн. презрит.). Женск. к сибарит.

Сибарит    Сибаритка    Сибаритски