Скотоподобно

Значение слова Скотоподобно по Ефремовой:
Скотоподобно - Соотносится по знач. с прил.: скотоподобный.

Скотоподобие    Скотоподобно    Скотоподобный