Следствие I

Значение слова Следствие I по словарю синонимов:
Следствие I - последствие
результат

Следствие    Следствие I    Следствие Ii