Турнер Шерон

Значение слова Турнер Шерон по словарю Брокгауза и Ефрона:
Турнер Шерон — см. Тернер.

Турнер Фридрих-Евгений    Турнер Шерон    Турнер Эдуард