актинокардиограмма

Значение слова актинокардиограмма по словарю медицинских терминов:
Актинокардиограмма (устар.; актино- кардиограмма) - см. Электрокардиограмма.

актинодерматоз    актинокардиограмма    актинокардиография