Бледно...

Значение слова Бледно... по Ожегову:
Бледно... - С бледным N1


Бледно... Бледного цвета, бледного оттенка

Бледно    Бледно...    Бледновато