Чугаева реакция

Значение слова Чугаева реакция по словарю медицинских терминов:
Чугаева реакция (Л. А. Чугаев) - см. Чугаева проба.

Чугаева проба    Чугаева реакция    Чудовского модификация декапитации