Челобитчица

Значение слова Челобитчица по Ефремовой:
Челобитчица - Женск. к сущ.: челобитчик.

Значение слова Челобитчица по словарю Ушакова:
ЧЕЛОБИТЧИЦА
челобитчицы (истор.). Женск. к челобитчик.

Челобитчик    Челобитчица    Человек