Драматургически

Значение слова Драматургически по Ефремовой:
Драматургически - С точки зрения драматургии (1).

Драматург    Драматургически    Драматургический