Грандеца грандеза

Значение слова Грандеца грандеза по словарю Брокгауза и Ефрона:
Грандеца грандеза (исп. Grandeza, итал. Grandezza) — титул гранда (см.).

Гранд-Юнион    Грандеца грандеза    Гранди