Генштаб

Значение слова Генштаб по Ефремовой:
Генштаб - Генеральный штаб.

Значение слова Генштаб по Ожегову:
Генштаб - Генеральный штаб

Значение слова Генштаб по словарю Ушакова:
ГЕНШТАБ, генштаба, м. (нов. воен.). Генеральный штаб. См. (ген).

Геншер    Генштаб    Генштабист