Гравиметрист

Значение слова Гравиметрист по Ефремовой:
Гравиметрист - Специалист в области гравиметрии.

Гравиметр    Гравиметрист    Гравиметрическая Съемка