Холдин

Значение слова Холдин по словарю медицинских терминов:
Холдин - см. Эрбана-Хол дина...

Холдейна аппарат    Холдин    Холдина зажим