Ходоренский

Значение слова Ходоренский по словарю Брокгауза и Ефрона:
Ходоренский (Jó zef Chodorзski) — польский писатель, автор книги: "Rys hystoryczno-bibliograficzny prawodawstwa cywilnego i kryminalnego w dawniejeszych Prusach po ł udniowych i tera ź niejszych W. Ks. Pozna ńskiego" (Познань, 1869).

Ходовой винт    Ходоренский    Ходорков