Изъяснения

Значение слова Изъяснения по Ефремовой:
Изъяснения - Слова, высказывания, объясняющие, излагающие что-л.

Изъяснение    Изъяснения    Изъяснитель