Ипокритство

Значение слова Ипокритство по Ефремовой:
Ипокритство - Лицемерие, ханжество.

Ипокритский    Ипокритство    Ипомея