ИЗЪЯТЫЙ

Значение слова ИЗЪЯТЫЙ по словарю Ушакова:
ИЗЪЯТЫЙ
изъятая, изъятое; изъят, изъята, изъято (книжн. офиц.). Прич. страд. прош. вр. от изъять.

ИЗЪЯСНЁННЫЙ    ИЗЪЯТЫЙ    ИЗЫСКАТЬСЯ