Животишко

Значение слова Животишко по Ефремовой:
Животишко - 1. Уменьш. к сущ.: живот (1*).
2. Ласк. к сущ.: живот (1*).
3. Уничиж. к сущ.: живот (1*).


1. Уменьш. к сущ.: живот (3*).
2. Ласк. к сущ.: живот (3*).
3. Уничиж. к сущ.: живот (3*).

Значение слова Животишко по словарю Ушакова:
ЖИВОТИШКО
животишка-животишки, мн. животишки, животишек, животишкам, ср. (простореч., обл.). 1. Уменьш.-уничижит. к живот в 1 знач. 2. чаще мн. Уменьш. к живот в 3 знач.

Животинка    Животишко    Животно