явата айрон энд стил

ќпределение Ђявата айрон энд стилї по Ѕ—Ё:
Ђявата айрон энд стилї
металлургическа€ компани€ японии, с 1970 входит в ЂЌиппон стилї. —м. ст. „Єрной металлургии монополии.

явас    явата айрон энд стил    явнобрачные растени€