Лютеране

Значение слова Лютеране по Ефремовой:
Лютеране - Те, кто исповедуют лютеранство.

Лютер    Лютеране    Лютеранин