Материалистически

Значение слова Материалистически по Ефремовой:
Материалистически - В соответствии с принципами материализма (1*).

Материалист    Материалистически    Материалистический