Наймитка

Значение слова Наймитка по Ефремовой:
Наймитка - Женск. к сущ.: наймит.

Значение слова Наймитка по словарю Ушакова:
НАЙМИТКА
наймитки (книжн.). Женск. к наймит.

Наймит    Наймитка    Наймитский