Неизъяснимо

Значение слова Неизъяснимо по Ефремовой:
Неизъяснимо - Соотносится по знач. с прил.: неизъяснимый.

Неизученный    Неизъяснимо    Неизъяснимое