Очаповский, Иосиф Богдан

Значение слова Очаповский, Иосиф Богдан по словарю Брокгауза и Ефрона:
Очаповский, Иосиф Богдан (Oczapowski, 1826—1895) — польский ученый, профессор в Варшаве, потом в Кракове. Главные его труды: "Celniejsi pisarze umieję tno śći skarbowych" (1868), "Rzecz о rozchodach pań stwa" (1868), "Ogólne i szczególne ź ród ła fizyologii politycznej czyli nauki о naturze państw" (Kpaков, 1871), "Rуs encyklopedyi nauk politycznych" (1871), "Opodatkowanie cudzoziemc ò w" (Львов, 1871),"Układ i metoda prawa politycznego i polityki ustroju" (Краков, 1873), "Wplyw klimatu na pa ń stwo" (1873), "Zakres i osnowa prawy politycznego", "Wladza i uklad panstwa, zarysy polityki i porowuawczego prawa konstitacyi" (1875—77).

Очаковская орда    Очаповский, Иосиф Богдан    Очаповский, Михаил