Предварилка

Значение слова Предварилка по Ефремовой:
Предварилка - Место предварительного заключения.

Значение слова Предварилка по словарю Ушакова:
ПРЕДВАРИЛКА
предварилки, ж. (разг. фам. устар.). Место предварительного заключения (см. предварительный).

Предварение    Предварилка    Предварительно