Предилекция

Значение слова Предилекция по Ефремовой:
Предилекция - Предпочтение, уважение.

Предико    Предилекция    Предисловие