Преднамеренно

Значение слова Преднамеренно по Ефремовой:
Преднамеренно - Соотносится по знач. с прил.: преднамеренный.

Преднамерение    Преднамеренно    Преднамеренность