Приятелище

Значение слова Приятелище по Ефремовой:
Приятелище - Вместилище, хранилище.

Приямок    Приятелище    Приятель