Провинциалка

Значение слова Провинциалка по Ефремовой:
Провинциалка - Женск. к сущ.: провинциал.

Значение слова Провинциалка по словарю Ушакова:
ПРОВИНЦИАЛКА
провинциалки. Женск. к провинциал.

Провинциализм    Провинциалка    Провинциально