Спорадически

Значение слова Спорадически по Ефремовой:
Спорадически - Соотносится по знач. с прил.: спорадический.

Спора    Спорадически    Спорадический