Султанша

Значение слова Султанша по Ефремовой:
Султанша - Жена султана (1*2).

Значение слова Султанша по словарю Ушакова:
СУЛТАНША
султанши, ж. (разг.). Жена султана (см. султан в 1 знач.).

Султанчик    Султанша    Сулу