Саксонцы

Значение слова Саксонцы по Ефремовой:
Саксонцы - Население на территории Саксония.

Саксонское Зерцало    Саксонцы    Саксофон