Веретеновидно

Значение слова Веретеновидно по Ефремовой:
Веретеновидно - Соотносится по знач. с прил.: веретеновидный.

Веретено Якоря    Веретеновидно    Веретеновидный