Бенциус Франц

Значение слова Бенциус Франц по словарю Брокгауза и Ефрона:
Бенциус Франц — польский монах ордена иезуитов, живший в XVII в., автор сочинений "Wiersze cudowne z indyjskiego ję zyka przelo ż one, to jest Franciszka Bencjusza Jezuity Ż al Matki Najswi ętszej о mę ce Chrystusowej przet łomaczony и inne wiersze duchowne" (Kpaков, 1611) и латинской трагедии "Hiaens".

Бенцигер    Бенциус Франц    Бенцур Матвей