Каама

Значение слова Каама по словарю Брокгауза и Ефрона:
Каама (Bubali s [Alcelaphus] caama) — см. Бубалы и фиг. 1, табл. II к статье Антилопы.


Кааж   
Каама   
Каарта