Предварение

Значение слова Предварение по Ефремовой:
Предварение - Процесс действия по знач. глаг.: предварять, предварить, предваряться (1), предвариться.

Значение слова Предварение по словарю Ушакова:
ПРЕДВАРЕНИЕ
предварения, мн. нет, ср. (книжн. устар). Действие по глаг. предварить. Предварение равноденствия (процессия; астр.).

Предболезнь    Предварение    Предварилка